Gå till innehåll

Tejpning

Tejpning är en metod som ofta används för att stödja, skydda och avlasta leder vid idrott, träning och motion. Det kan användas som stöd under en rehabiliteringsperiod, efter en operation eller under en tillfrisknandeperiod efter en skada. Idag finns det en mängd olika tejper av olika material med olika egenskaper som kräver olika tejpningstekniker. På OS Kliniken använder vi olika typer av tejpning beroende på vilken typ av skada eller dysfunktionsproblem respektive patient är drabbad av. Nedan beskrivs de olika typer av tejpning vi använder.

Sporttejp

Sporttejp kan användas för att stödja en skadad led med syfte att förhindra rörelser som kan förvärra skadan. Eftersom tejpen är oelastisk förhindrar den rörligheten och kan därför stabilisera en skadad led som t ex fot-, knä-, hand- eller fingerlederna vid sträckningar och stukningar. Den anses därmed indirekt även kunna bida till läkningen efter en skada och lindra smärta.

Kinesiotejp

Kinesiotejp består av ett unikt material och tejpas med en speciell teknik som skiljer sig från vanlig sporttejpning. Kinesiotejp eftersträvar hudens egenskaper för att kunna överföra ”positiv sensorisk information” till kroppen. Tejpen har samma tjocklek och elasticitet som huden, vilket medför möjlighet att bibehålla normal rörlighet när man är tejpad. Tejpen påstås ha en både mekanisk och smärtlindrande effekt. Tejpen har dessutom en vattenavstötande effekt vilket möjliggör för den tejpade att duscha och bada utan att behöva byta tejp.

Dynamic tape

Dynamic tape är en unik kraftig elastisk tejp skapad av en australiensisk muskeloskeletalt inriktad sjukgymnast/fysioterapeut för att kontrollera belastning och modifiera rörelsemönster. Tejpen används ofta internationellt inom elitidrotten men det finns stora användningsmöjligheter även för andra muskeloskeletala och neurologiska skador och sjukdomar.  Tejpen är tillverkad av ett annat material och har helt andra fysiska egenskaper och används med andra tekniker och syften än t ex kinesiotejp eller ”vanlig” sporttejp.