Gå till innehåll

Om mig

Otto Almquist

Titlar och utbildning

 • Doktor i medicinsk vetenskap
 • Leg sjukgymnast
 • Specialistkompetens* i sjukgymnastik/fysioterapi inom Fysisk aktivitet och idrottsmedicin
 • Specialistkompetens* i sjukgymnastik/fysioterapi inom Ortopedi
 • Specialistkompetens* inom Rörelse och stödjeorganens skador och sjukdomar
 • Påbyggnadslinjen i sjukgymnastik (20 poäng, Lunds Universitet)
 • Fördjupningskurs i Sjukgymnastik (20 poäng, Lunds Universitet)
 • Examen i Ortopedisk Manuell Terapi steg II
 • Akupunktur
 • Flertalet kliniska nationella och intenationella utbildningar inom idrottsmedicin, rörelseorganens skador och sjukdomar, biomekanik, vetenskap och forskningsmetodik samt ämnesspecifika universitetsutbildningar
 • Utbildning inom skivstångsträning som rehabilitering

 

*Specialistkompetens inom sjukgymnastik/fysioterapi

Sjukgymnaster kan i likhet med läkare välja att specialisera sig inom vissa områden. En specialist kan verka som:

 • Kunskapsbärare – Fördjupade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt
 • Kunskapsförmedlare – Information, undervisning och handledning av andra
 • Kunskapsutvecklare – Utveckling och forskning

De grundläggande kraven för att kunna ansöka om specialistkompetens som sjukgymnast är:

 • Akademisk fortbildning efter grundexamen (lägst magisterexamen) med presentation av fördjupningsarbete på vetenskaplig konferens eller publikation i vetenskaplig tidskrift.
 • Klinisk fördjupning under handledning under 3 år.
 • Vidareutbildning med ämnesspecifika kurser, vetenskapliga kongresser och work-shops som visar bredd och djup inom specialistområdet.

 

Erfarenhet

 • Sjukgymnast på olika vårdcentraler med sjukgymnastik- och rehabarbete sedan 1991
 • Sjukgymnast på Movement specialistsjukhus i ortopedi 50 %, 2000-2004
 • Sjukgymnast för den Svenska OS-truppen under Olympiska spelen i Nagano och Salt Lake City
 • Sjukgymnast för den Norska OS-truppen under Olympiska spelen i Nagano
 • Sjukgymnast för det Svenska skidlandslaget i Freestyle 1994-2004
 • Sjukgymnast för det Norska skidlandslaget i Freestyle 1996-2000
 • Sjukgymnast för Nya Zeelands skidlandslag i Freestyle 1998-2000
 • Sjukgymnast för det Danska skidlandslaget i Freestyle 1998-2002
 • Sjukgymnast för det Svenska brottningslandslaget 2002-2004
 • Sjukgymnast för det Svenska Gymnastiklandslaget 1998-2000
 • Sjukgymnast under mängder av WC-tävlingar, VM och EM i olika idrotter
 • Sjukgymnast för flera olika idrottsklubbar i fotboll, ishockey, handboll och tennis på både nationell och internationell nivå med över 25-års erfarenhet

 

Undervisning

 • Lärare på Läkarutbildningen och Sjukgymnastikutbildningen vid Lunds Universitet i funktionell anatomi och undersökningsteknik till och från sedan 1997
 • Lärare på högskolan i Halmstad i biomekanik, anatomi, funktionell anatomi, rehabiliteringsteknik, träningslära, samt vetenskaplig metodik 2008-2010
 • Lärare vid vidareutbildning för sjukgymnaster i Beirut, Libanon 2010

Föredrag på större internationella vetenskapliga konferenser:

 • Svensk Ortopedisk förenings årsmöte, 2006 (föredrag samt moderator)
 • World Confederation for Physical Therapy international Congress, Vancouver 2007
 • Sjukgymnastdagarna, 2007
 • Svensk Ortopedisk förenings årsmöte, 2008 (Moderator)
 • OMICS Publishing Group international Conference and Exhibition on Physical Medicine and Rehabilitation, Las Vegas 2013
 • Annual World Congress of Orthopaedics – 2014, Xi’an, Kina
 • World Confederation for Physical Therapy international Congress, Singapore 2015 – Poster presentation

Publikationsförteckning:

 • Almquist P O, Arnbjörnsson A, Zätterström R, Ryd L, Ekdahl C, Fridén T, Evaluation of an external device measuring knee joint rotation: an in vivo study with simultaneous Roentgen stereometric analysis, Journal of Orthopaedic Research, 20 (2002) 427-432
 • Almquist P O, Ekdahl C, Isberg P E, Fridén T, Reliability of an external device measuring knee rotation in vivo, BMC Musculoskeletal Disorders 2011; 12:291 http//www.biomedcentral.com/1471-2474/12/291
 • Almquist P O, Ekdahl C, Isberg P E, Fridén T, Knee rotation in healthy individuals related to age and gender, J Orthop Res, accepted 11 June 2012 Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI 10.1002/jor.22184
 • Almquist P O, Measurements of knee rotation in vivo – Development and evaluation of an external device, Int J Phys Med Rehabil 2013, 1:6
 • http://dx.doi.org/10.4172/2329-9096.S1.002
 • Almquist P O, Measurements of knee rotation in vivo – Development and evaluation of an external device, U.S. Chinese International Journal of Traumatology, vol 13, No 42, sept 2014
 • Almquist P O, Ekdahl C, Isberg P E, Fridén, T, Measurements of knee rotation in vivo -Development, evaluation and clinical studies of an external device, Physiotherapi, Vol 101, Suppl. 1, s 59

 

Uppdrag som reviewer (kritisk granskning och bedömning av vetenskapliga studier och artiklar)

 • American Journal of Sports Medicine sedan 2015
 • Orthopaedic Journal of Sports Medicine sedan 2015