Gå till innehåll

Sportrehab på elitnivå

I Sverige är var 5:e skada som ses på akutmottagningarna idrottsrelaterad, och bland barn och ungdomar utgör idrottsskador var 3:e skada som behandlas på sjukhus i Skandinavien.

Dessutom är upptill var 3:e skada inom idrotten en återfallsskada, och en tidigare bristfälligt rehabiliterad skada faller konsekvent ut som den största riskfaktorn för att drabbas av en ny skada inom idrotten.

OS kliniken har därför utvecklat ett koncept för belastningsmässigt och idrottsspecifikt individuellt anpassad rehabträning med succesiv stegring av svårighetsgrad och belastning. Syftet med konceptet är att idrottsmannen/kvinnan skall kunna återgå till sin idrott maximalt rehabiliterad och idrottsspecifikt förberedd på fysisk toppnivå så säkert som möjligt. Rehabräningen anpassas biomekaniskt beroende på vilken skada man har och hänsyn tas till den skadade strukturens biologiska läkning för att inte riskera överbelastning. Konceptet omfattar även åtgärder för att förhindra att skadan slås upp på nytt, och skadeförebyggande åtgärder för att inte drabbas av andra skador. Alla nödvändiga tester ingår i konceptet.