Gå till innehåll

Prehabilitering

Med prehabilitering menas i detta sammanhang åtgärder som kan förebygga eller förhindra utveckling av nedsättning av funktions- och/eller aktivitetsförmåga efter en skada eller operation. Tanken med ett prehabiliteringsprogram är att använda tiden innan t ex en operation för att stärka upp kroppen så att man har bättre förutsättningar att återhämta sig. Programmet avser att förbättra kroppens funktionella kapacitet inför den stress som kroppen utsätts för i samband med en skada eller kirurgiskt ingrepp, och träning är en kärnkomponent. I Sverige är detta väl etablerat inom idrottsmedicinen.

Ett strukturerat evidensbaserat prehabiliteringsprogram kombinerat med ett post-operativt rehabiliteringsprogram, guidat av en sjukgymnast/fysioterapeut, har i forskningsstudier visat fördelar och funktionella förbättringar jämfört med dem som inte genomfört prehabilitering. Andra studier har visat positiva effekter i form av minskad smärta och ökad hälsorelaterad livskvalitet efter ortopediska operationer. För att kunna ge så god effekt som möjligt bör denna träning påbörjas senast 5-6 veckor innan en eventuell operation.

OS kliniken erbjuder i samarbete med TräningsKompaniet individuellt utformade och anpassade prehabiliteringsprogram för flertalet ortopediska- och idrottsmedicinska skador och operationer.