Gå till innehåll

Tester

I samband med uppföljning och utvärdering av din skada använder vi ett batteri av vetenskapligt utvärderade och beprövade mätinstrument, tester och metoder för att få en tillförlitlig bedömning av var i rehabprocessen du befinner dig, och när du är färdigbehandlad. Dessa testmetoder kan innebära att du får fylla i olika enkäter som mäter t ex livskvalitet, smärta, funktionsnivå osv, men även fysiska tester av styrka, spänst, balans och postural kontroll, submaximala konditionstester osv, beroende på vilken typ av besvär och skada du har. Testerna som används är utvecklade och noggrant utvärderade av världsledande forskare och används regelbundet som mätinstrument i vetenskapliga studier av högsta kvalitet. På OS kliniken har vi många års erfarenhet av tester och forskning av ortopediska- och idrotts-/motionsrelaterade skador. Som patient på kliniken, eller om du remitteras av din läkare/sjukgymnast, ingår alla nödvändiga tester i patientavgiften.