Gå till innehåll

Priser

Offentlig vård

OS kliniken har avtal med Region Halland. Det innebär att samma regler för patientavgifter, dvs 100:-/behandling och gratis för patienter under 20 år. Högkostnadskort och frikort gäller som för övrig vård i Region Hallands regi.

Privat vård

Tjänsten ligger utanför det ordinarie statligt finansierade högkostnadsskyddet och bekostas helt av klienten personligen eller via privat sjukvårdsförsäkring. Inom 72 timmar erbjuder vi dig som väljer att bekosta din vård privat en tid för bedömning/diagnostik och vid behov fortsatt behandling.

Bedömning

Pris:
635:- (Priset gäller för bedömning och diagnostisering inom 72 timmar. Fortsatt behandling inom privat vård sker enligt nedan. Högkostnadskort och frikort gäller ej.)

Behandling

Pris:
435:- (Priset gäller för fortsatt behandling och rehabilitering efter bedömning och diagnostisering. Högkostnadskort och frikort gäller ej.)