Gå till innehåll

Rehabträning

Rehabträning är ett brett begrepp som ofta används generellt inom sjukvården, sjukgymnastik/fysioterapi och idrottsmedicin. Syftet med rehabträning är att återställa försämrad/förlorad funktion i kroppen efter ett smärttillstånd, skada eller sjukdom. Det är dock viktigt att påpeka att olika typer av träning ger olika effekt. För optimal effekt bör hänsyn tas till aktuell skada, dysfunktion, operation och sjukdomstillstånd samt individuella faktorer som fysiskt utgångsstatus, kön och ålder. Hänsyn vid rehabträning av en skada bör tas till olika strukturers (skelett, brosk, ligament, muskulatur, diskar osv) hållfasthet, biomekaniska förutsättningar och biologiska läkningstid. Olika strukturer kräver olika typer av belastning för stimulering, återhämtning och för att undvika överbelastning (vilket kan förvärra skadan). Rehabträningen föregås av en noggrann screening och undersökning för att anpassa rätt nivå och dos av träningen.

För mer information angående olika typer av träningseffekter se under fliken ”Träning