Gå till innehåll

Sjukgymnastik/fysioterapi

OS-kliniken erbjuder dig en modern rehabilitering baserad på den senaste forskningen och lång erfarenhet.

Efter en systematisk och noggrann specifik manuell undersökning som strävar efter en korrekt och säker strukturdiagnos (vilken vävnad är det som smärtar?) planeras din behandling. Med anamnesen och undersökningen som grund behandlas skadan med olika behandlingstekniker. Vi lägger vi upp en individuell behandlings- och rehabiliteringsplan som är anpassad efter dig och dina förutsättningar, din skada och din målsättning.

Behandlingen och rehabträningen kan innebära specifik ledmobilisering av din rygg/nacke- eller extremitetsleder, mjukdelsmobilisering, akupunktur, stretch- rörlighetsövningar samt olika former av rehabträning (se under fliken Träning) beroende på din diagnos och vad undersökningen och anamnesupptagningen har visat.

Behandlingen och rehabprogrammet följs kontinuerligt upp och uppgraderas så att du utför alla övningar korrekt med rätt dosering och stegring. För att nå uppsatta mål är det viktigt att du själv är delaktig och tar ansvar för din rehab.